Användarvillkor

Vi jobbar på att utveckla vår personuppgiftspolicy – enligt EUs GDPR direktiv – och tills vidare gäller följande: Sällskapet har en medlemsförteckning med examensår och kontaktdata som du själv har lämnat till oss. Uppgifterna är tillgängliga för övriga medlemmar via våra medlemssidor som kräver inloggning. Sällskapets styrelse använder uppgifterna för att kommunicera med sina medlemmar men lämnat dem inte vidare till andra. Uppgifterna sparas så länge vi tror att du vill vara medlem hos oss, men du kan också själv be att  uppgifterna raderas genom att kontakta styrelsen.